ADAM BRYSZ

CARDIO MACHINE

STRONA W BUDOWIE

Adam Brysz CM otrzymała wsparcie w ramach projektu „Aktywizacja Bytomskiej Przedsiębiorczości.” realizowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Poddziałanie 7.3 .3 Promocja samozatrudnienia.